Mengetahui Teknik Pukulan Ayam Berkualitas

Mengetahui Teknik Pukulan Ayam Berkualitas

Mengetahui Teknik Pukulan Ayam Berkualitas – Untuk memandang kualitas ayam aduan yang bermutu dapat disaksikan dari teknik bertarungnya. Begitupun tiap orang tentu mempunyai langkah yang bermacam untuk memandang kualitas ayam aduan. Ada beberapa orang yang memandang cukup dengan lihat ciri fisik dari ayam serta ada juga yang memandang kualitas ayam dengan lihat teknik bertarungnya. Pada artikel ini akan saya terangkan tentang beberapa teknik ayam aduan yang benar-benar terkenal di warga.

Beberapa teknik ayam aduan salah satunya ialah :

  • Teknik Pukulan Satu

Teknik pukulan satu atau biasa diketahui dengan teknik ayam jam tembak. Yakni ialah pukulan yang dilesatkan cuma kadang-kadang. Umumnya ayam jenis ini condong jarang-jarang lakukan serangan serta cuma kadang-kadang menyerang, namun pukulan yang dilesatkan ayam jenis ini sangat beresiko serta dapat memberi dampak yang mengagumkan pada saingannya. Teknik ini menguasai dipunyai oleh ayam tahan jam serta mempunyai stamina yang benar-benar tahan. Dengan pukulan yang kuat ini akan membuat musuh yang terserang pukulan jadi kaget serta syok.

  • Teknik Kunci Jam (Loc)

Kunci jam (Loc) ialah dimana ayam menyerang dengan menutup musuh dengan dorongan dan lilitan leher dan baru disertai dengan serangan. Kelebihan ayam kunci bisa membuat musuh kesusahan dalam lakukan gerakan dan membuat musuh kesusahan untuk menyerang. Teknik ini umumnya dipunyai ayam yang mempunyai otot kaki serta otot leher yang bagus yang didorong stamina yang baik. Banyak sekali dari penghobi beradu ayam suka dengan ayam yang teknik Jam Kunci, sebab permainan ayam jenis ini benar-benar menarik seperti lakukan satu tarian.

  • Teknik Pukulan Seri

Pukulan seri yakni dimana ayam bisa lakukan pukulan secara cepat dalam sekejap. Dalam sekali ayam mematuk lawannya bisa melemparkan pukulan sekitar dua sampai 3x serta dapat lebih. Ayam dengan teknik ini umumnya pukulannya kurang tepat alias ngawur. Tetapi tidak tuntut peluang semua ayam jenis ini tidak tepat, bisa tepat.

  • Teknik Jam Janggut

Teknik jam janggut atau biasa diketahui dengan ayam nyedot. Yakni dimana ayam mematuk sisi bawah kepala musuh (janggut) selanjutnya ditarik atau didorong baru melemparkan pukulan keras dari arah depan. Ayam dengan teknik ini diketahui benar-benar agresif serta tidak lama menjatuhkan musuh. Umumnya ayam jenis ini mempunyai pukulan yang kuat dari arah depan. Namun umumnya ayam jenis ini cuma memercayakan pukulan dari depan saja (sulit lakukan pukulan dari samping/kencong)

  • Teknik Jam Dongkrak

Teknik jam dongkrak ialah pukulan yang dikerjakan sesudah ayam mengangkat lawannya. Maksut dari dongrak yakni dimana ayam masuk antara kaki musuh selanjutnya mengangkatnya serta melemparkan serangan. Pukulan dongkrak ini terhitung pukulan yang susah untuk dijauhi, umumnya dari musuh akan bingung jika terserang dongkrakan.

  • Teknik Ortodok (Ngonyor)

Teknik ngonyor (ortodok) ialah teknik tarung yang paling polos atau tanpa ada ketentuan. Ayam cuma maju kedepan serta umumnya tidak menghindar jika dipukul lawannya. Tetapi jangan memandang teknik ini buruk. Keunggulan dari teknik ini ialah, umumnya ayam yang mempunyai teknik ngonyor umumnya tahan jam atau mental baja. Ayam ngonyor akan memukul jika telah dipukul serta pukulannya dapat lebi keras serta lebih rapat. Serta bukan mustahil ayam dengan teknik ini dapat memenangi pertempuran.

Pada dasarnya teknik yang dipunyai ayam aduan mempunyai kelebihan serta kekurangan yang selanjutnya akan balik lagi pada ayam tersebut. Jika ayam yang mempunyai teknik yang bagus dan di dukung dengan darah keturunan juara tentunya semakin lebih bagus serta bermutu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*